שלהבת י-ה

Godly Flame

                                                 
Portrays the flame of the soul hidden inside, as it illuminates and rises upward. הציור מתאר את שלהבת הנשמה שחבויה בפנים, מאירה ועולה כלפי מעלה.

(50 על 70)