תמונות ורשמים מפתיחת התערוכה "מאורות לאפלות" אלול תשע"ג