פעילויות במרכז האמנים במיתרים

 
סדנאות חנוכה סדנאות לפורים סיור ותיקים
     
   
  סדנא לילדי בי"ס "דביר"